gabion

Om du är ute efter en hållbar, vattendränerande, bullerisolerande mur eller vägg ska du undersöka gabion. En gabionmur är ett slags bur av rostfri ståltråd med stenar inuti och den anpassar sig efter markrörelserna. Gabion kan också användas som fasadbeklädnad eller trädgårdsdekoration. Gabion används för att stabilisera slänter, t ex utmed vägar. Gabion är en överlägsen lösning inom flera anläggningsområden och har en hållbarhet på mellan femtio och hundra år. Gabion är ett relativt nytt och högst genialt sätt att avgränsa och täcka inom anläggningsbranschen.